วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางประไพ ใจก้าวหน้า  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 2/2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายธนูสินธ์ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานการประชุม  และมีนายตั้ง อสิพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้