วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (9 เมษายน 2562) เวลา 09.00 น.  ดร.ชอุ่ม  กรไกร  รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 และคณะ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายภัครธรณ์  เทียนไชย) เป็นประธานในพิธีฯ