วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 จัดประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมในภักดี เทิดไท้องค์ราชัน" พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก

 

รูปภาพเพิ่มเติม...

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายสุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 จัดประชุมเตรียมการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส       มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมในภักดี เทิดไท้องค์ราชัน"            พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์      ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก