วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews4-5-62

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และคณะ

ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ วัดชินวรารามวรวิหาร จังหวัดปทุมธานี

news4-5-62

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/reo2pte/photos/?tab=album&album_id=2300927266617431