วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2562) เวลา 07.00 น. ดร.ชอุ่ม กรไกร ศึกษาธิการภาค 8 และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธสิหิงค์ เปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์รับบิณฑบาต จำนวน 68 รูป