วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 15 พฤษภาคม  2562  นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่  6/2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม