วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

           3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานึกษาธิการภาค 1 ร่วมกิจกรรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม