วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

           3 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 นางสาวปรัชญวรรณ วนานันท์ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานึกษาธิการภาค 1 ร่วมกิจกรรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๑ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม