วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 6 มิถุนายน  2562 เวลา 08.00 น. นายสมเดช ดอกดวง นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 มอบหมายให้ นางประไพ ใจก้าวหน้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาและคณะ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ และร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่นราย นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี  ณ ห้องประชุมศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เป็นประธาน และมีนาย วิรุจ วิชัยบุญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการ กศน.จากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับ