วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและผู้ร่วมชุมนุม นายธีระพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครพนม ในงานชุมนุมครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานชุมนุมทั้งสิ้น 6,810 คน

 

2562 06 06.1

 

 

 

2562 06 06.2

 

2562 06 06.3

 

2562 06 06.4

 

2562 06 06.5

 

2562 06 06.6

 

เพิ่มเติม>>