วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 นายธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ณ สนามกีฬาจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 19.20 น. โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คณะกรรมการจัดงาน จำนวน 6,810 คน ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนชัยถวายพระพรอย่างสมประเกียรติ

2562 06 08.3

 

 

2562 06 08.1

 

2562 06 08.2

 

2562 06 08.5

 

2562 06 08.6

 

2562 06 08.7

 

2562 06 08.8

 

2562 06 08.9

 

2562 06 08.10

 

2562 06 08.4

 

เพิ่มเติม>>