วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ดร. ธีรพงษ์ สารแสน ศึกษาธิการภาค 10 ทำหน้าที่ศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กพิเศษในโรงเรียน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลาด้านการศึกษา และด้านสาธารณสุขในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตสุขภาพที่ 8

 

2562 07 05.1

 

 

2562 07 05.2

 

2562 07 05.3

 

2562 07 05.4

 

2562 07 05.5