S  2400260

     วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับเกียรติจากผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานและต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก ของ สมศ. ในบทบาทผู้บริหารและเครือข่ายการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารีย์วิทยา