วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

 

 

โอกาสนี้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร ครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษา และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 อำเภอเมืองฯ จังหวัดราชบุรี

 

 

 

 

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.