วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ออกติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562
สนามสอบจังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนามสอบจังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

 

 

 

สนามสอบจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

สนามสอบจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.