วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

headnews10-8-62

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยมีว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ศธจ.กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

news10-8-62