วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 3 ร่วมพิธีเปิด เข้ารับโล่ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดฯ เยี่ยมค่ายย่อยที่ 3 และนำสมาชิกยุวกาชาด ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการค่ายย่อยที่ 3 ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) ในงานชุมนุมยุวกาชาดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

 

 

ข่าว กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.3

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.