วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 พร้อมคณะกรรมการจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ออกติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

สนามสอบจังหวัดราชบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

 

 

 

สนามสอบจังหวัดกาญจนบุรี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

 

 

 

สนามสอบจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

ข่าว กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธภ.3

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.