วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

anigif10092019

วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ดร.สุรินทร์ แก้วมณี รองศึกษาธิการ ภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ ให้เกียรติเป็นประธานในเปิดงานการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่ออนาคตภายในบริบท Teams For Education และ การศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ เเละเยี่ยมชมนิทรรศการแต่ละโรงเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่นำเสนอผลงาน ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

รูปภาพเพิ่มเติม..