วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุม นำเสนอผลการดำเนินและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 220 คน จากหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 23 แห่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าว : กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.3

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.