วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 9 - 11 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดโครงการนันทนาการกับการอยู่ค่ายสมานฉันท์สังคมไทย ณ อู่ทองสักทองแคมป์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวันที่ 9 กันยายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นันต์ชัย แก้วสุวรรณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการดังกล่าว

 

 

 

 

และวันที่ 10 กันยายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ได้เยี่ยมค่ายฯ และกล่าวให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธภ.3

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.