วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 ลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจ ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) โดยมีผู้แทนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี มานำเสนอข้อมูลจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา และโรงเรียนบ้านสามยอด ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.3

--------------------------------

สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.