วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

S  3981314

    วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ พร้อมด้วย นางนันทิยา ดาราแม ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เดินทางเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ดีเด่น (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องกัปตันวิท (ชั้น 2)โรงแรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบรางวัล #กลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สป.ศธ.