วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

S  3981315

     วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค (นครสวรรค์) ร่วมเป็นประธานในพิธีตักบาตรทำบุญถวายสังฆทานภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนนครสวรรค์ ครบรอบ ๑๒๓ ปี ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์..