วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 นางวีรดา ชุลีกราน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ลงพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี และมอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว : กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.3

-------------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.