วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โดยมีนายธนพร สมศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวรายงาน นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมปล่อยคาราวานกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประชาชน ซ่อมสร้าง ล้างใหม่ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ช่วงบ่ายคณะได้ลงพื้นที่ ที่หอประชุมอำเภอสำโรง และโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ เพื่อมอบถุงยังชีพแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้