วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

37346S  7176293S  206685463734737348S  20668544เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์  รองศึกษาธิการภาค 9 นำทีมข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพบอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ  และวางพวงมาลาและถวายบังคม ช่วงเย็นร่วมพิธีจุดเทียเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ ศาลาจตุรมุข ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

S  20668566