วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TFE_สกลนคร_รายงานโครงการ.pdf)TFE_สกลนคร_รายงานโครงการ.pdf 1349 kB19-11-2019 10:2119-11-2019 10:21