วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TFE_สกลนคร_รายงานโครงการ.pdf)TFE_สกลนคร_รายงานโครงการ.pdf 1349 kB19-11-2019 10:2119-11-2019 10:21