วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันนี้ (5 ธันวาคม 2562) นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วยข้าราชการ ในสังกัดฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยเวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร ณ หอพระพุทธสิหิงค์ จังหวัดชลบุรี เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี และเวลา 10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 จัดกิจกรรม “จิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562” ด้วยการทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงานฯ และร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ณ บริเวณสำนักงานศึกษาธิการภาค 8