วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 08.30 น. นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 พร้อมด้วย นายเชิดชาย ยอดน้อย ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงนโยบาย ติดตามงานของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) และชมนิทรรศการนำเสนอ ผลการขับเคลี่อนการดำเนินงานของ กศน.ตามนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง