วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

     วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) พร้อมด้วยบุคลากรร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์..มีสถานศึกษาและผู้ปกครองนำเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนมาก..