วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ในกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมน้อมรำลึกพระคุณครู ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลกรทางการศึกษา และคุณครูสังกัดสถานศึกษาของรัฐและเอกชน โดยมีนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ