วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

reo6 16012563วันที่ 16 มกราคม 2563 นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นำคณะข้าราชการ ร่วมงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 16 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานวันครูจังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิด "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" และนายสันติภัทร โคจีกุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานสังกัดต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงานกว่าจำนวน