วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญด้านการศึกษา และคณะบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 เข้าร่วมพิธีการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ของจังหวัดอุดรธานี โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาในอำเภอเมืองอุดรธานี เข้าร่วมงานกว่าหนึ่งพันคน โดยมีบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น 2 คน ได้แก่ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

2563 01 16.1

 

 

2563 01 16.2

 

2563 01 16.3

 

2563 01 16.4

 

2563 01 16.5

 

2563 01 16.6