วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมการแข่งขันกีฬา กรีฑา กศน.อีสานเกมส์ ครั้งที่ 5 สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นำโดยนายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 พร้อมด้วย ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ นายพัฒนศักดิ์ สกุลพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางสุดใจ เหง้าเทศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุวัทนา พลางวัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

63.2.6.1

 

 

 

63.2.6.2

 

 

 

63.2.6.5

 

 

MORE>>