วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เพื่อหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและแนวทางการดำเนินโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

 

 

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

 

 

 

ภาพ : ศธภ.3/ศธจ.ราชบุรี

-------------------------------
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
โทรศัพท์ 0 3232 6603  โทรสาร 0 3233 7343
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.