วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 พร้อมด้วยนายปรีดี ภูสีน้ำ รักษาการศึกษาธิการภาค 10 นายวิโรจน์ สุริยายนต์ ผช.ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางศิริพร แสนกรุง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางจุฑารัตน์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1/2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการตรวจราชการ เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กและ ผลการสอบ O-NET ในภาพรวมของจังหวัดอุดรธานี และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู โดยนายกฤษณ์ สุวรรณพรหม รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดหนองบัวลำภู

2563 03 17.1

 

 

2563 03 17.2

 

2563 03 17.3

 

2563 03 17.4

 

2563 03 17.6

 

2563 03 17.5