วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

รวมรูป 17 เม.ย.63 ประชุม กศจ. ครั้งที่ 6 2563

วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี (กศจ.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมบัวแก้ว อาคารสำนักงานบริหาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และนายวีระพงศ์ เดชบุญ ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้