วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 28 เม.ย.63 ประชุมกฐิน

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมีพระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เป็นประธานในประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยรองเจ้าอาวาส และผู้รับผิดชอบการจัดงานดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้