วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันพุธ ที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.ผู้เขี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการ 10 เข้าร่วมประชุม กศจ.อุดรธานี โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานีเป็นกรรมการและเลขานุการฯ เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี

2563 05 27.1

2563 05 27.2

 

 

2563 05 27.3

 

2563 05 27.4

 

2563 05 27.5

 

2563 05 27.6

 

2563 05 27.7