วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

การประชุมรับฟังนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับภูมิภาคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 และในโอกาสนี้ยังเป็นการต้อนรับ นายธนู ขวัญเดช เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 ในครั้งนี้อีกด้วย

 

63.6.2.1

 

 

63.6.2.2

 

63.6.2.3

 

63.6.2.4

 

63.6.2.5

 

MORE>>