วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 25 มิ.ย.63 ประชุม กศจ.อำนาจเจริญ

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุม และนายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุมครั้งนี้