วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 25 มิ.ย.63 เวลา 13.30 ประชุม กศจ.ยโสธร

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30น นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจติดตามและประเมินผลได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค14ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร(กศจ)ครั้งที่6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานกรรมการการประชุมและนายบุญสนอง พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดโสธร รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดยโสธรเป็นเลขานุการในการประชุมครั้งนี้