วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 26 มิ.ย.63 ประชุมขับเคลื่อน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 14 เข้าร่วมประชุมองค์คณะบุคคล เพื่อขับเคลื่อนคุุณภาพการศึกษาแบบมีส่วนร่วมภายใต้การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผล O-net เป็นอันดับ 1 ของจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 เข้าร่วมประชุม มีการเสวนาแลกเปลี่ยนกระบวนการขับเคลื่อนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และแบ่งกลุ่มเสวนา