วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 4 ก.ค.93 ตรวจสนามสอบ เทคนิคยโสธร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 1358/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ได้มอบหมายให้ นายคำออน​ คณะพัฒน์​ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางสาวพัชณ​ิ​ดา​ มะอาจเลิศ​ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ​ ออกตรวจเยี่ยมติดตามสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร