วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และประชาชน ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 14

1.พิธีทำบุญตักบาตร

 

รวมรูปพีธีทำบุญตักบาตร

 

2. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ 2

 

 

3. พิธีลงนามถวายพระพร

รวมรูปพีธีลงนามถวายพระพร