วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

115969096 1439548912894937 273992899572442842 nวันอังคาร ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค ๕ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๖ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ "เสมารวมใจเทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และการลงนามถวายพระพร พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีปล่อยคาราวานจิตอาสา "เสมารวมใจเทิดไท้องค์ราชัน" การลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง พิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี ต่อหน้าพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระชัยมงคล โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน