วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา ชิณศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีทำบุญตักรบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

 1.2

 

1.1