วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 14 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11 มอบหมายให้ นางสาวสุกัญญา ชิณศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักทรัพยากรบุคลชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมมหวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดยมี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี

3.2

 

3.3

  

3.4

 

3.5