วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

รวมรูป 29 ก.ค.63 ตรวจประเมินสถานศึกษาพอเพียง รร.เทศบาล 4 จวันที่​ 29 กรกฎาคม​ 2563​ นายศัจธร​ วัฒนะมงคล​ รองศึกษาธิการภาค​ 14​ รักษา​การในตำแหน่งศึกษาธิการภาค​ 14​ มอบหมายให้นางอัจฉรียา ชุมนุม ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาพร้อมคณะออกประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่121) จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศธ.เป็นประธานการประเมินฯศึกษานิเทศน์จาก สพป.อุบลราชธานีเขต1 สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมทั้งชุมชนให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือตอบข้อซักถามการประเมินในครั้งนี้