วิสัยทัศน์ สป ปี 2563 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

รวมรูป 30 ก.ค.63 9.30 น

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 โดยมีเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานในสังกักกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย